Kontakt informacije

an image
RM Inženjering Plus doo
Beograd,
Kružni Put Voždovački 16A

Tehnički pregled za sve kategorije vozila

Servis za pranje i podmazivanje vozila

Email: office@rminzenjeringplus.rs

Tehnički Pregled
011 246 17 31


Tel: 011 246 88 31
Fax: 011 246 73 61
Tel: 011 246 54 46


Za FIZIČKA LICA:

 • lična karta,
 • saobraćajna dozvola,
 • stara polisa osiguranja,
 • stare registarske tablice,
 • ovlašćenje na radnika agencije overeno u opštini ili sudu


Za PRAVNA LICA:
 • izvod iz APR-a,
 • saobraćajna dozvola,
 • stara polisa osiguranja,
 • stare registarske tablice,
 • ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole na radnika agencije


Za vozila na lizingu za FIZIČKA LICA:
 • izvod iz APR-a lizing kuće,
 • ovlašćenje za registraciju iz lizing kuće,
 • potvrda lizing kuće za registraciju vozila,
 • stara polisa osiguranja,
 • stare registarske tablice,
 • saobraćajna dozvola


Za vozila na lizingu za PRAVNA LICA:
 • izvod iz APR-a lizing kuće,
 • izvod iz APR-a korisnika lizinga,
 • ovlašćenje na memorandumu na radnika agencije,
 • ugovor o lizingu,
 • potvrda lizing kuće,
 • stara polisa osiguranja,
 • stare registarske tablice,
 • potvrda iz banke o uplatama


Za PRVU REGISTRACIJU:
 • dokaz o vlasništvu (račun, faktura),
 • JCI - jedinstvena carinska deklaracija,
 • ino račun,
 • izjava kako je vozilo ušlo u zemlju,
 • lična karta ili izvod iz APR-a ako je pravno lice


ZA OSOBE SA INVALIDITETOM:
 • saobraćajna dozvola,
 • lična karta i fotokopija lk,
 • dokaz o invaliditetu ( potvrda iz PIO o stepenu invaliditeta, original na uvid i fotokopija iste)

Za TAXI vozila:
 • lična karta,
 • rešenje iz APR-a I izvod iz APR-a,
 • taxi dozvola,
 • rešenje sekreterijata o dozvoli za rad,
 • saobraćajna dozvola,
 • stare registarske tablice,
 • polisa osiguranja i polisa javnog prevoza (osiguranje putnika),
 • dokaz o uplati propisanih taksi.